معرفی شرکت

شرکت «حامین صنعت» در سال 1392 با استقرار در «مرکز خدمات فناوری و کسب و کار» و ایجاد« مرکز مشاوره سرمایه­ گذاری امین» تحت مجوز فعالیت شماره 11680 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هدف ارائه خدمات مشاوره سرمایه­ گذاری و انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی تأسیس شد. فعالیت های مشاوره ای و آموزشی حامین صنعت تاکنون در حوزه خدمات مشاوره سرمایه گذاری، خدمات مشاوره مالی و اقتصادی، خدمات مشاوره مدیریت و راهبری شرکت­ ها، خدمات مشاوره راه ­اندازی و مدیریت کسب و کار و خدمات تهیه مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی، توسعه یافته است. رویکرد حامین صنعت در همه سال­ های فعالیت، استفاده از خبرگان، تمرکز بر ارائه خدمات کاربردی و استاندارد برای سرمایه­ گذارن، مدیران و پرسنل کلیدی شرکت ­ها در سه بخش مشاوره، آموزش و تحقیق و پژوهش بوده است. پرسنل این شرکت همواره در تلاشند تا دانش مشاوره و آموزش­ های مدیریتی و تحقیقات خود را در مسیر ایجاد، توسعه، بازآفرینی و مدیریت کسب و کارها ارتقاء دهند.

فهرست