حال اقتصاد ایران 1401

حال اقتصاد ایران 1401

commentبدون دیدگاه
حال اقتصاد ایران 1401 اقتصاد ایران : بر اساس آخرین تجزیه و تحلیل های واحد مطالعات اقتصادی حامین صنعت وضعیت مهمترین شاخص های اقتصاد ایران برای سال ۱۴۰۱ به شرح زیر پیش بینی می شود. در ابتدای سال 1401 اقتصاد…
هوشمندی کسب و کار

هوشمندی کسب و کار

commentبدون دیدگاه
هوشمندی کسب و کار چیست؟ 1-  در مدت باقیمانده سال 1400 و  سال آینده شرایط اقتصاد ایران به گونه ای بوده است که شرکت­ ها قادر نیستند با استفاده از متدهای متعارف حجم عملیات خود را برنامه­ ریزی و هدف­…
حال اقتصاد ایران

حال اقتصاد ایران 1400

commentبدون دیدگاه
حال اقتصاد ایران 1400 اقتصاد ایران : بر اساس آخرین تجزیه و تحلیل های واحد مطالعات اقتصادی حامین صنعت وضعیت مهمترین شاخص های اقتصاد ایران برای شش ماهه دوم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شرح زیر پیش بینی می شود. نرخ…

 راهنمای آموزش نرم افزار کامفار

commentبدون دیدگاه
 راهنمای آموزش نرم افزار کامفار (دانلود راهنما) راهنمای آموزش نرم افزار کامفار با استفاده تجارب نگارنده در انجام مطالعات ارزیابی بیش از 500 طرح صنعتی و غیر صنعتی و نیز برگزاری بیش از 20 دوره آموزش کامفار در اصفهان و…

انتخاب نوع مطالعه ارزیابی

commentبدون دیدگاه
انتخاب نوع مطالعه ارزیابی مطالعات ارزیابی در سطوح مختلف و با جزئیات متفاوتی تدوین می شوند. به طور معمول، در ابتدا بهتر است، فرصت ها و امکانات سرمایه گذاری با انجام یک مطالعه فرصت سنجی (OS) به سرمایه گذار معرفی…

انواع مطالعات ارزیابی

commentبدون دیدگاه
مطالعات ارزیابی طرح‌ها در سطوح مختلف و با جزئیات متفاوتی در طول چرخه حیات پروژه‌ها انجام و بازنگری می‌شود. یک پروژه (Project) مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است که با زمان و هزینه مشخص برای دست‌یابی به اهداف از قبل تعیین‌شده انجام…
فهرست