“مرکز مشاوره سرمایه گذاری امین”از سال 1392 تاکنون تحت مجوز شماره 11680 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به ارائه خدمات مشاوره کارآفرینی و کسب و کار می پردازد.

رشد و توسعه کسب‌وکارها، فراز و فرودهای زیادی دارد و عوامل محیطی، چالش‌های متعددی را به آنها تحمیل می‌کند. در محیط پیچیده و پررقابت امروز، مدیران شرکت‌ها برای غلبه بر چالش‌ها یا رفع ابهامات حقوقی و مالی تا فناورانه و انسانی خود نیازمند مشورت و هم‌فکری با مشاوران با تجربه کسب‌وکار هستند. از این رو مرکز مشاوره سرمایه گذاری امین، با هدف توانمندسازی شرکت‌ها و نیز کمک به توسعه رویکردهای مدیریتی آن‌ها، ارائه مشاوره در حوزه‌های مختلف مانند توسعه کسب‌وکار، مدیریت فناوری و نوآوری، بیمه، مالیات، صادرات و بازاریابی، مالکیت فکری و … را در دستور کار قرار داده است.

اگر به دنبال راه اندازی کسب و کار هستید و یا نمی دانید با سرمایه مالی که در اختیار دارید چه کاری را شروع کنید؟ یا چطوری ایده تان را به برنامه عملیاتی تبدیل کنید؟ مشاورین کارآفرینی مرکز مشاوره سرمایه گذاری امین در حوزه های مختلف و به دو صورت حضوری و یا غیر حضوری می توانند به شما کمک کنند.

مرکز مشاوره سرمایه گذاری
برای حل مسائل و مشکلات  کسب و کارتان از مشاوران مرکز مشاوره سرمایه گذاری امین در موضوعات زیر می توانید استفاده کنید.
برای حل مسائل و مشکلات  کسب و کارتان مشاوره مرتبط را انتخاب و از نظرات وی استفاده کنید.
فهرست