شرایط کسب و کار مشاوره، بازاریابی خدمات و اصول اخلاق حرفه ای مشاوران

اهداف دوره:

 در اين دوره کارشناسان شرکت ­ها و واحدهای مشاوره تخصصی حوزه مدیریت و مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و با خدمات مشاوره کارآفرینی با فضا، شرایط بازار و اصول اخلاق حرفه ­ای مشاوران آشنا خواهند شد و با استفاده از اين مفاهيم توانمندی مشاوران در خدمات­ رسانی به نحوی بهبود خواهد یافت که منجر به ارتقای کیفیت خدمات مشاوره، افزایش حجم بازار پیش­رو، برقراری ارتباط مؤثرتر، جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی گردد.

محتوای دوره:

 • مقدمه، حقایقی در مورد کسب و کارهای امروز
 • مفاهیم مشاوره، خدمات و ویژگی های فعالیت مشاوره
 • بازاریابی خدمات مشاوره
 • تدوین پروپوزال، اهمیت و ویژگی های آن
 • قیمت گذاری خدمات مشاوره
 • قیمت گذاری در انواع بازارها
 • دغدغه مهم کارفرمایان خدمات مشاوره
 • انواع مشاوران (علمی، فرهیخته، حرفه ای)
 • اصول حرفه ای بودن
 • مهارت های ارائه خدمات مشاور
 • انواع کانال های ارتباطی، موانع و اجزای آن
 • اصول ارتباط مؤثر در مذاکرات
 • رموز برقراری ارتباط حضوری و تکنیک های (SPIN ،LOCATE و …)
 • سخنرانی، بایدها و نبایدها
 • سیاست ها و راهکارهای حرفه ای توسعه بازار خدمات مشاوره
 • راهکارهای مشتری محوری

جزئیات برگزاری دوره:

مبلغ سرما‏یه­ گذار‏ی در دوره:هزینه ثبت نام به ازای هر نفر 20،000،000 ریال (شامل ­آموزش، متون آموزشی، پذیرایی و صدور گواهینامه) است.

مدرس : آقای مهندس نصرت الله نصیری

مدت دوره آموزشی: 16 ساعت

فهرست