خلق، بازنگری و توسعه کسب و کار:

اهداف دوره:

طی این دوره صاحبان و مدیران کسب و کارها و کارآفرینان با شیوه­ های جدید و علمی ایجاد، بهبود و توسعه کسب و کارها آشنا می ­شوند. با استفاده از یک متدولوژی علمی و مطرح در سطح شرکت­ های بزرگ و بین المللی تلاش می­ شود؛ ابزارهایی اثر بخش، ساده و مطمئن برای شناخت، طراحی، اصلاح و پیاده ­سازی مدل­ های کسب و کار تحت عنوان تابلوی طراحی مدل کسب و کار و هوشمندی ارائه گردد. در پایان این دوره افراد می­ توانند؛ کسب و کارهای خود را ارزیابی کرده، نقاط ضعف و قوت آن را تعیین نموده و در جهت بهینه­ سازی کسب و کار خود و تدوین یک برنامه استراتژیک اقدام نمایند.

محتوا‏ی دوره توسعه کسب و کار:

مفاهیم تابلوی طراحی مدل کسب و کار
تکنیک ها و ابزارهای مؤثر برای طراحی مدل کسب و کار
مسیر استخراج استراتژی ها از نگاه مدل کسب و کار
هوشمندی سازمانی (Business Intelligence) و راهکارهای اندیشیدن به یک مدل کسب و کار هوشمند
ارزیابی کسب و کار با استفاده از تابلو

جزئیات برگزاری دوره:

مبلغ سرما‏یه­ گذار‏ی در دوره:هزینه ثبت نام به ازای هر نفر 20،000،000 ریال (شامل ­آموزش، متون آموزشی، پذیرایی و صدور گواهینامه) است.

فهرست