خدمات مشاوره مدیریت  راهبردی و منابع انسانی شرکت ها

در این بخش از خدمات مشاوره، شرکت حامین صنعت با تمرکز بر ساختار مدیریت و نیروی انسانی شرکت‌ها، خدمات مشاوره ارائه می‌نماید. برخی از خدمات قابل ارائه در حوزه مشاوره مدیریت راهبردی و سرمایه انسانی عبارتند از:

 • ارائه خدمات مشاوره در حوزه مدیریت استراتژیک، تهیه و تدوین مطالعات استراتژیک،
 • اجرای پروژه‌های آینده‌پژوهی
 • اجرای پروژه‌های هوشمندی کسب‌وکار (BI)
 • طراحی مدل‌های ارزیابی و مدیریت عملکرد (همانند BSC، مدل 360 درجه و …)
 • طراحی و اجرای برنامه‌های جامع مدیریت سرمایه انسانی، تدوین استراتژی‌های حوزه منابع انسانی
 • مشاوره دستگاه‌های مدیریت کیفیت و مدیریت نگهداری و تعمیرات،
 • خدمات مدیریت پیمان (ساخت، اجرا و راه‌اندازی) واحدهای صنعتی و غیر صنعتی
 • طراحی و پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه و آموزش در راستای توسعه و بهبود مدیریت و رهبری
 • طراحی و پیاده‏ سازی پروژه‌های جذب، نگهداری و خروج هوشمند سرمایه انسانی شرکت‏ ها شامل دستگاه‌های حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد کارکنان، پیشنهاد‌ها، آکورد، پاداش، بازنشستگی، تعدیل، جابجایی و …
 • ارائه خدمات مشاوره آسیب­ شناسی و عارضه‌یابی، تهیه و تدوین مطالعات و گزارشات عارضه ‏یابی، اجرای پروژه‌های بهبود
 • اجرای پروژه‌های طراحی و مدیریت فرآیندها (نظیر BPMS)
 • طراحی و مهندسی مجدد سازمان طراحی ساختار سازمانی متناسب با فعالیت‌ها، تهیه و تدوین شرح وظایف و شرح مشاغل
 • طراحی و پیاده‌سازی روش‌های استخدام هوشمند و مناسب شامل: فرآیند جذب (استخدام، نیازسنجی، نیرویابی)، نگهداری (حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد، سیستم پیشنهاد‌ها، بهره‌وری، آکورد، پاداش و …) و خروج (بازنشستگی، تعدیل، جابجایی و …)
فهرست