اقتصاد برای مدیران

اهداف دوره:

امروزه شرایط ویژه ای بر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی حکم فرماست به گونه ای که سرنوشت شرکت ها بیشتر از تحولات درونی تحت تاثیر محیط کسب و کارشان است. در چنین شرایط پیچیده ای، تنها مدیرانی موفق خواهند بود که محیط اثرگذار بر شرکت خود را بشناسند و روندهای آن را تحلیل کنند.

اگر شما مدیر ارشد یا میانی یک شرکت یا صاحب یک کسب و کار هستید، بسیاری از تصمیم های شما نیازمند شناخت و تحلیل متغیرهای اقتصادی در سطح جهان، کشور و صنعت اثرگذار بر شرکت شماست. ما در دوره اقتصاد برای مدیران تلاش می کنیم تا با توسعه دانش اقتصادی شما فارغ از تخصص و تحصیلاتتان، شما را با هر آنچه لازم است از اقتصاد بدانید آشنا کنیم تا با هوشمندی بهترین تصمیمات اقتصادی و مالی را برای کسب و کار خود بگیرید.

محتوای دوره:

آشنایی با مفاهیم اصلی اقتصادی مانند: نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و و نحوه تأثیر هر یک از آن ها بر کسب و کارها

آشنایی با مفهوم تورم شرکتی و ارتباط آن با تورم عمومی کشور

آشنایی با تحلیل بازار مسکن، بازار سرمایه و نحوه تحلیل این بازارها

آشنایی با مفهوم و چگونگی محاسبه درجه رقابت یا درجه انحصار

آشنایی با مفهوم کشش پذیری قیمتی و درآمدی

آشنایی با مفهوم ساختار تقاضا و ساختار بازار

آشنایی با مفاهیم بودجه، نقدینگی، سیاست های پولی و مالی و نحوه تأثیر آن ها بر شرکت ها

آشنایی با مفهوم شاخص سازی اقتصادی برای شرکت ها و تحلیل آن ها برای بهبود عملکرد اقتصادی شرکت ها

جزئیات برگزاری دوره:

مبلغ سرما‏یه­ گذار‏ی در دوره:هزینه ثبت نام به ازای هر نفر 20،000،000 ریال (شامل ­آموزش، متون آموزشی، پذیرایی و صدور گواهینامه) است.

اقتصاد برای مدیران
فهرست